GRADSKI STADION U KOTORU

Glavni stadion ima pravilnu orjentaciju (dužom osovinom sjever-jug) dok je pomoćni stadion nepovoljno orjentisan ali se taj faktor može tolerisati s obzirom na njegovu ne takmičarsku funkciju. Prostorna korelacija se ocjenjuje kao izuzetno povoljna kako u odnosu na postojeću gradsku sliku, tako i na morski zaliv. Stari grad Kotor karakterišu moćne kule i snažni zidovi […]

ADMINISTRATIVNI OBJEKAT ZA POTREBE OPŠTINE ZETA

Najmlađa opština u Crnoj Gori, Zeta, sa disperzivnim fizičkim strukturama nema definisano urbano jezgro koje bi obavezivalo novoprojektovani objekat. Gabarit objekta, njegova orjentacija, definisana mjesta za parking i ulaze, uveliko sugerišu određenje rješenja. Urbanističko tehničkim uslovima sa jasnim parametrima, građ. linijama,  orjetacijom i projektnim zadatkom uveliko se sugeriše koncept monovolumena. Različitom materijalizacijom envelope, kao odgovor […]

OBJEKAT DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE CRNE GORE

Cilj je bio napraviti kuću koja pripada lokalnom duhu građenja, a čitljivu univerzalnom poimanju arhitektonskih vrijednosti. Lokalna, tradicionalna kuća je introvertni monovolumen proizašao iz dijaloga sa klimatskim odlikama podneblja. Envelopu tradicionalnog volumena čine zid i škure. Zid od kamena daje prepoznatljivu strukturu plitkih sjenki, dok škure vode stalni dijalog sa dnevnim kretanjem sunca i obavještavaju […]

OLIMPIJSKI BAZEN SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Arhitektonika objekta je proizašla kao rezultanta nekoliko bitnih elemenata koji su uvažen u projektantskom procesu a to su: značaj objekta u kontekstu sportske zone i šire gradske slike; funkcionalni karakter zatvorenog bazena koji treba da bude prepoznatljiv kao jedan od gradskih akcenata; uvažavanje postojeće sportske dvorane na susjednoj lokaciji kao bitnog funkcionalnog i embriona sportskih […]

CENTRALNI VRTIĆ SA JASLICAMA

Prezentovani prostorni koncept i fizičku strukturu u velikoj mjeri opredijelili su: zadati urbanistički paramatri i kapaciteti, dispozicija, orjentacija i oblik parcele. Uz pretpostavku da će budući vrtić u neposrednoj budućnosti biti dio gusto izgrađenog stambenog bloka, zadat je cilj da se objekat formira na način da bude “mikrosvijet” za sebe. Iz toga proizilazi dvojako tretiranje […]

SPORTSKO REKREATIVNI KOMPLEKS NA BOROVIČKOM JEZERU – FAZA 2

Uz namjeru da se oformi cjelina na koju će posjetioci imati razloga da dođu zbog odmora, sporta i zabave, postavljen je cilj da se predloženim rješenjem vrati što je više moguće u zamjenu za ono što je od nje uzeto. U tom cilju pažljivo su birani ekološki prihvatljivi, ali i atraktivni sadržaji od kojih će […]

SPORTSKO REKREATIVNI KOMPLEKS NA BOROVIČKOM JEZERU – FAZA 1

Uz namjeru da se oformi cjelina na koju će posjetioci imati razloga da dođu zbog odmora, sporta i zabave, postavljen je cilj da se predloženim rješenjem vrati što je više moguće u zamjenu za ono što je od nje uzeto. U tom cilju pažljivo su birani ekološki prihvatljivi, ali i atraktivni sadržaji od kojih će […]

TURISTIČKI OBJEKAT – HOTEL U HERCEG NOVOM

Sublimirajući bitne arhitektonske elemente tradicionalne arhitekture grada, nije se željelo ući u puko oponašanje formi i detalja. Težilo se pronalaženju “srednjeg” puta od tradicije do savremene transpozicije, što omogućava optimalno poštovanje naslijeđenog a da se ne izgubi “Zetgeist” kao bitan parametar vrednovanja arhitektonskog djela. Kada su volumeni u pitanju, uočena “grupna forma” kao odraz logičnog […]

TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI

Putnički terminali su kapije grada. Zbog toga se njihov prostor smatra posebno važnim. Oni predstavljaju jedan od prvih vizuelnih kontakata sa gradom, i njihov identitet se često veže za ukupan doživljaj grada. Ponuđenim rješenjem pokušala se smanjiti frekventnost površinskog saobraćaja i ostvariti podzemna veza između dva dijela grada, pocijepana prugom. Potencijal “Jusovače” i njenog dvorišta […]

DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U BARU

Pozicioniranje prizemlja novoprojektovanog objekta na kotu škole “Meksiko”, uz intervenciju na postojećem terenu, usmjerilo je najlogičnije grupisanje funkcionalnih sadržaja, tako da se nametnuo razuđeni vertikalni gabarit P+2. U polaznom prostornom konceptu prizemlje je osmišljeno kao kombinacija natkrivenog i zatvorenog prostora u kome se posebno vodilo računa o komotnom i zaštićenom prilaženju ulaznoj partiji za djecu, […]