DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U BARU

DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U BARU

DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U BARU

Godina projektovanja:
2021.
Lokacija:
BAR
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA BAR

DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U BARU

Godina projektovanja:
2021.
Lokacija:
BAR
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA BAR

Pozicioniranje prizemlja novoprojektovanog objekta na kotu škole “Meksiko”, uz intervenciju na postojećem terenu, usmjerilo je najlogičnije grupisanje funkcionalnih sadržaja, tako da se nametnuo razuđeni vertikalni gabarit P+2. U polaznom prostornom konceptu prizemlje je osmišljeno kao kombinacija natkrivenog i zatvorenog prostora u kome se posebno vodilo računa o komotnom i zaštićenom prilaženju ulaznoj partiji za djecu, zaposlene i roditelje.