TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI

TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI

TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI

Godina projektovanja:
2021.
Lokacija:
PODGORICA
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ, DUŠAN VLAHOVIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA PODGORICA

TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA U PODGORICI

Godina projektovanja:
2021.
Lokacija:
PODGORICA
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ, DUŠAN VLAHOVIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA PODGORICA

Putnički terminali su kapije grada. Zbog toga se njihov prostor smatra posebno važnim. Oni predstavljaju jedan od prvih vizuelnih kontakata sa gradom, i njihov identitet se često veže za ukupan doživljaj grada. Ponuđenim rješenjem pokušala se smanjiti frekventnost površinskog saobraćaja i ostvariti podzemna veza između dva dijela grada, pocijepana prugom. Potencijal “Jusovače” i njenog dvorišta predstavlja šansu za prelivanje prostora između trga i budućih kulturnih sadržaja.