OBJEKAT DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE CRNE GORE

OBJEKAT DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE CRNE GORE

OBJEKAT DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE CRNE GORE

Godina projektovanja:
2022.
Lokacija:
PODGORICA
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ, NIKOLA BULATOVIĆ, SOFIJA POLEKSIĆ, ELVIRA MUZUROVIĆ
Raspisivač:
MEPPU

OBJEKAT DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE CRNE GORE

Godina projektovanja:
2022.
Lokacija:
PODGORICA
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ, NIKOLA BULATOVIĆ, SOFIJA POLEKSIĆ, ELVIRA MUZUROVIĆ
Raspisivač:
MEPPU

Cilj je bio napraviti kuću koja pripada lokalnom duhu građenja, a čitljivu univerzalnom poimanju arhitektonskih vrijednosti. Lokalna, tradicionalna kuća je introvertni monovolumen proizašao iz dijaloga sa klimatskim odlikama podneblja. Envelopu tradicionalnog volumena čine zid i škure. Zid od kamena daje prepoznatljivu strukturu plitkih sjenki, dok škure vode stalni dijalog sa dnevnim kretanjem sunca i obavještavaju prolaznika da je domaćin tu.