GRADSKI STADION U KOTORU

GRADSKI STADION U KOTORU

GRADSKI STADION U KOTORU

Godina projektovanja:
2023.
Lokacija:
ŠKALJARI, KOTOR
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ, ELVIRA MUZUROVIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA KOTOR

GRADSKI STADION U KOTORU

Godina projektovanja:
2023.
Lokacija:
ŠKALJARI, KOTOR
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ, ELVIRA MUZUROVIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA KOTOR

Glavni stadion ima pravilnu orjentaciju (dužom osovinom sjever-jug) dok je pomoćni stadion nepovoljno orjentisan ali se taj faktor može tolerisati s obzirom na njegovu ne takmičarsku funkciju. Prostorna korelacija se ocjenjuje kao izuzetno povoljna kako u odnosu na postojeću gradsku sliku, tako i na morski zaliv. Stari grad Kotor karakterišu moćne kule i snažni zidovi kao dominantni vizuelni elementi. Struktura stadiona interpretirana je u ovom duhu, sa savremenom interpretacijom pomenutih elemenata, pojednostavljenih do granice prepoznavanja.