OLIMPIJSKI BAZEN SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

OLIMPIJSKI BAZEN SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

OLIMPIJSKI BAZEN SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Godina projektovanja:
2022.
Lokacija:
TOPOLICA, BAR
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ, NIKOLA BULATOVIĆ, SOFIJA POLEKSIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA BAR

OLIMPIJSKI BAZEN SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Godina projektovanja:
2022.
Lokacija:
TOPOLICA, BAR
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, BRANKO RABRENOVIĆ, NIKOLA BULATOVIĆ, SOFIJA POLEKSIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA BAR

Arhitektonika objekta je proizašla kao rezultanta nekoliko bitnih elemenata koji su uvažen u projektantskom procesu a to su: značaj objekta u kontekstu sportske zone i šire gradske slike; funkcionalni karakter zatvorenog bazena koji treba da bude prepoznatljiv kao jedan od gradskih akcenata; uvažavanje postojeće sportske dvorane na susjednoj lokaciji kao bitnog funkcionalnog i embriona sportskih objekata.