OSNOVNA I MUZIČKA ŠKOLA “DUŠAN KORAĆ”

Objekat predstavlja produkt najbolje rangiranog konkursnog rješenja  na državnom nivou. Radilo se o rijetkoj  prilici  da se od konkursa do realizacije sklope i duge, srećne okolnosti, pa je ova škola ugledala svjetlost dana. Namjera je bila da kompozicija objekta, svojom razigranošću gabarita i dodatnih sadržaja stvori  autentičnu sliku objekta obrazovanja, koji ima respektabilnu kvadraturu od […]

VIZITORING CENTAR SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA ZA POTREBE VALORIZACIJE „ĐALOVIĆA PEĆINE“,  BIJELO POLJE

Vizitoring centar kao polazna tačka turističke ponude obilaska Đalovića pećine razvija se na izazovnoj lokaciji u vidu grupne forme. Objekat je rezultat odgovora na zatečeni kontekst izgrađenih fizičkih struktura i okolnog pejzaža, prvenstveno blizinu rijeke Bistrice i planinske vrhove. Objekat je izložen vizurama sa svih strana, pa je ponuđena forma razuđena i razigrana. Uslijed vrmenski […]

STAMBENI OBJEKAT

U postojećem gradskom jezgru Danilovgrada ova zgrada ima svoju autonomiju. Ostvaruje to veličinom i strukturom, ali prije svega položajem iznad naselja i platoima zelenila u nivou prizemlja objekta. Kompozicija objekta proizilazi iz funkcionalnih zahtjeva investitora i konfiguracije terena. Stambeni kompleks se sastoji od pet djelova (zgrada) sa garažom. Objekat podužno prati teren i jednim dijelom […]

KUĆA MASLINA

Kuća maslina je zgrada namijenjena Udruženju maslinara Crne Gore kao administrativno-obrazovni centar. Zamišljen je i kao mjesto susreta turista i ljubitelja proizvoda od maslinovog voća. Raspoloživa lokacija, projektni program, specifična konfiguracija terena, istorijsko jezgro utvrđenog grada i vernakularna arhitektura iz okoline uočeni su kao materijal od kojeg se mogao sastaviti originalni prostorni sklop. Arhitektonski izraz […]

ADMINISTRATIVNI OBJEKAT PETNJICA

Petnjica je najmlađa opština u Crnoj Gori, koja ima specifične urbane i tradicionalne arhitektonske karakteristike. Kao najznačajniji kulturno-istorijski spomenik u urbanom tkivu nalazi se trospratna džamija. Objekat se nalazi na vrhu naselja, gledano sa većine pozicija, što mu daje značajan simbolički karakter. NJegova kompozicija je stvorena sa težnjom da se uklopi u zatečenu matricu. postavka […]

PORODIČNA KUĆA “VILA METKO”

Porodična rezidencija nalazi se u ulici Muniba Kučevića u Bijelom Polju. Specifičnost ove ulice je što se u njenoj osovini nalazi crkva Svetog Petra iz XII vijeka. Dva tornja crkve sugerišu pravougaoni oblik koji je poslužio kao važan momenat u oblikovanju prednje fasade ove kuće. Kuća je zamišljena kao jednostavna forma, ali ipak specifična kompozicija […]

GASALHANA U BISTRICI

Susret vernakularne i islamske arhitekture u dinarskim krajevima sjeverne Crne Gore specifičan je po izuzetnom smanjenju uticaja orijentalne arhitekture. Ovde je Dinarska kuća prilagođena funkciji sakralnih objekata, tako da je duh narodnog graditeljstva postigao kontinuitet. Upravo je ta činjenica poslužila kao inspiracija za projektovanje zgrade, nove kapele u blizini postojeće džamije, u selu Bistrica kod […]

DJEČIJI VRTIĆ I JASLICE

Dijagonalni podupirač, koji dominira na dvije strane kubusa, napravljen je sa razlogom i tako je postao dominantan element građevinske konstrukcije. Vrtić, koji se sastoji od podruma+prizemlja+jednog sprata, nalazi se u blizini postojeće zgrade, spratsnosti P+4. U toj situaciji projektovana zgrada treba da bude u mogućnosti da se označi kao ravnopravna na tom mestu. To se […]

POSLOVNI OBJEKAT AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA – CALIMS I NADGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA FONDA PIO U PODGORICI

Budući da je dogradnja objekta vezana za postojeći objekat, projektovanje novih elemenata predviđenih ovim projektom uslovljeno je postojećim zapreminama, materijalima i raspoloživim prostorom. Dogradnjom i nadogradnjom objekta, rekonfiguracijom fasadnih površina, objekat je dobio novi izgled i nadogradio objekat u arhitektonskom smislu. Primenom novih materijala postignuta je savremena obrada fasade objekta, bez narušavanja ambijentalnih vrednosti prostora, […]

GRADSKA KAPELA – GASALHANA

Objekat je predviđen za pripremu preminulog za sahranu, što u islamu znači ritualno kupanje. U islamskoj religiji stanje rođenja, život i smrt su apsolutno jednaki, što je osnovna filozofska tema koja je uzeta kao arhetip prostornih i kompozicionih koncepata. Tri kubusa, identični po svom dizajnu, alegorijski su tri bitna uslova svake osobe u životnom ciklusu. […]