ADMINISTRATIVNI OBJEKAT PETNJICA

ADMINISTRATIVNI OBJEKAT PETNJICA

ADMINISTRATIVNI OBJEKAT PETNJICA

Godina projektovanja:
2015.
Godina realizacije:
2017.
Lokacija:
PETNJICA, CRNA GORA
Klijent:
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

ADMINISTRATIVNI OBJEKAT PETNJICA

Godina projektovanja:
2015.
Godina realizacije:
2017.
Lokacija:
PETNJICA, CRNA GORA
Klijent:
DIREKCIJA JAVNIH RADOVA

Petnjica je najmlađa opština u Crnoj Gori, koja ima specifične urbane i tradicionalne arhitektonske karakteristike. Kao najznačajniji kulturno-istorijski spomenik u urbanom tkivu nalazi se trospratna džamija. Objekat se nalazi na vrhu naselja, gledano sa većine pozicija, što mu daje značajan simbolički karakter. NJegova kompozicija je stvorena sa težnjom da se uklopi u zatečenu matricu. postavka objekta na lokaciji, u obliku slova „L“, formirala je trg ispred zgrade, što je omogućilo okupljanje građana i raznovrsna dešavanja koja odgovaraju višenamenskoj sali za vjenčanja u prizemlju. Nalazeći inspiraciju u ostacima utvrđenja Bihor, objekat se nalazi na kamenom zidu od lokalnog materijala. Arhitektonski dizajn odražava transpoziciju naslijeđene lokalne arhitekture, nastale simbiozom dinarskih i orijentalnih kuća.

Karakteriše ga kamen, beli malter i drvena obloga sa doksatima (tradicionalni tremovi) na fasadi, koji daju upečatljiv oblik, inače prisutan u mnogim objektima u Polimlju (dolina reke Lim). Koso postavljena drvena obloga dijela fasade je „preuzeta“ sa drvene munare džamije. Masivni beli zid ima nepravilan raspored dubokih prozora, što podseća na odbrambene puškarnice koje su bile na kuli srednjovekovnog utvrđenja grada Bihora. Na pojedinim mestima na fasadi objekta projektovani su istureni konzolni ispusti – doksati. Položaj objekta iznad naselja, formiranje trga ispred zgrade, studiozno postavljanje prozora na objektu omogućilo je vizuelni dijalog između unutrašnjosti objekta i naselja, čime se ostvaruje višestruka relacija novog objekta sa postojećim ambijentom. U tu svrhu korišćen je transponovani motiv kapije, prisutan u dvorištima tradicionalnih kuća.