STAMBENI OBJEKAT

STAMBENI OBJEKAT

STAMBENI OBJEKAT

Godina projektovanja:
2011.
Godina realizacije:
2021.
Lokacija:
RSOJEVICA, DANILOVGRAD, CRNA GORA
Klijent:
STAMBENA ZADRUGA “ODBRANA”

STAMBENI OBJEKAT

Godina projektovanja:
2011.
Godina realizacije:
2021.
Lokacija:
RSOJEVICA, DANILOVGRAD, CRNA GORA
Klijent:
STAMBENA ZADRUGA “ODBRANA”

U postojećem gradskom jezgru Danilovgrada ova zgrada ima svoju autonomiju. Ostvaruje to veličinom i strukturom, ali prije svega položajem iznad naselja i platoima zelenila u nivou prizemlja objekta. Kompozicija objekta proizilazi iz funkcionalnih zahtjeva investitora i konfiguracije terena. Stambeni kompleks se sastoji od pet djelova (zgrada) sa garažom. Objekat podužno prati teren i jednim dijelom se spušta za visinu od jednog sprata.

Srednji dio zgrade predstavlja osu simetrije i drži cijelu strukturu u čvrstoj vezi. Ulazni djelovi svojim položajem i dizajnom daju dostojanstven arhitektonski izraz objektu. Terase su dizajnirane kao lođe za uspostavljanje igre elemenata na fasadi. Bočne fasade su posebno obrađene kako bi se postigla dinamika arhitektonskih elemenata u poziciji koja se najviše percipira.