DJEČIJI VRTIĆ I JASLICE

DJEČIJI VRTIĆ I JASLICE

DJEČIJI VRTIĆ I JASLICE

Godina projektovanja:
2011.
Godina realizacije:
2013.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO PROSVJTE I SPORTA

DJEČIJI VRTIĆ I JASLICE

Godina projektovanja:
2011.
Godina realizacije:
2013.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO PROSVJTE I SPORTA

Dijagonalni podupirač, koji dominira na dvije strane kubusa, napravljen je sa razlogom i tako je postao dominantan element građevinske konstrukcije. Vrtić, koji se sastoji od podruma+prizemlja+jednog sprata, nalazi se u blizini postojeće zgrade, spratsnosti P+4. U toj situaciji projektovana zgrada treba da bude u mogućnosti da se označi kao ravnopravna na tom mestu. To se postiže kroz dijagonalu koja podržava polomljenu ravan krova, a sveukupno odgovara dominantnom kosom krovu na postojećem stambenom objektu. Na ovaj način, postiže se očekivana iluzija veličine projektovanog objekta. Pored tog efekta, dijagonalni podupirač i pokidana ravan krova poništavaju perspektivu koja se smanjuje sa obje strane zgrade, koja se percipira iz glavne komunikacije, pa se ona doživljava kao znatno veća. Položaj kućica za ptice na krovnom dijelu, pokazao se efikasnim u smislu usmeravanja pogleda prema gore, a takođe pozitivno utiče na dinamički efekat cele kompozicije.