KUĆA MASLINA

KUĆA MASLINA

KUĆA MASLINA

Godina projektovanja:
2018.
Godina realizacije:
2021.
Lokacija:
STARI BAR, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA CRNE GORE

KUĆA MASLINA

Godina projektovanja:
2018.
Godina realizacije:
2021.
Lokacija:
STARI BAR, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA CRNE GORE

Kuća maslina je zgrada namijenjena Udruženju maslinara Crne Gore kao administrativno-obrazovni centar. Zamišljen je i kao mjesto susreta turista i ljubitelja proizvoda od maslinovog voća. Raspoloživa lokacija, projektni program, specifična konfiguracija terena, istorijsko jezgro utvrđenog grada i vernakularna arhitektura iz okoline uočeni su kao materijal od kojeg se mogao sastaviti originalni prostorni sklop. Arhitektonski izraz je realizovan po principu grupne forme stvarajući prostor bogat vizuelnim sekvencama. Sve to vezano je za postojeće urbano tkivo i tradicionalnu postavu starogradskih dvorišta, sastavljenih od nekoliko objekata koji grade zajedničku uvijek originalnu funkcionalnu i estetsku cjelinu. Projektovano rješenje je kompozicija krovova u kombinaciji sa ravnim djelovima. Dvorište je natkriveno, osim kružnog otvora koji omogućava rast masline.