VIZITORING CENTAR SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA ZA POTREBE VALORIZACIJE „ĐALOVIĆA PEĆINE“,  BIJELO POLJE

VIZITORING CENTAR SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA ZA POTREBE VALORIZACIJE „ĐALOVIĆA PEĆINE“,  BIJELO POLJE

VIZITORING CENTAR SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA ZA POTREBE VALORIZACIJE „ĐALOVIĆA PEĆINE“,  BIJELO POLJE

Godina projektovanja:
2019.
Godina realizacije:
2022.
Lokacija:
BISTRICA, BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO TURIZMA I ODRŽIVOG RAZVOJA

VIZITORING CENTAR SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA ZA POTREBE VALORIZACIJE „ĐALOVIĆA PEĆINE“,  BIJELO POLJE

Godina projektovanja:
2019.
Godina realizacije:
2022.
Lokacija:
BISTRICA, BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO TURIZMA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Vizitoring centar kao polazna tačka turističke ponude obilaska Đalovića pećine razvija se na izazovnoj lokaciji u vidu grupne forme. Objekat je rezultat odgovora na zatečeni kontekst izgrađenih fizičkih struktura i okolnog pejzaža, prvenstveno blizinu rijeke Bistrice i planinske vrhove. Objekat je izložen vizurama sa svih strana, pa je ponuđena forma razuđena i razigrana. Uslijed vrmenski ograničenog zadržavanja posjetilaca koji su dio ture ka Đalovića pećini glavna ideja bila je što prije uspostaviti fizički i vizuelni kontakt sa rijekom kao domonantnim oblikovnim faktorom. Zato se objekat „cijepa“ na dva dijela grupišući funkcije tako da holski prostor postaje produžena terasa koja izlazi na rijeku.