UPRAVNA ZGRADA “MESOPROMET”

UPRAVNA ZGRADA “MESOPROMET”

UPRAVNA ZGRADA “MESOPROMET”

Godina projektovanja:
2000.
Godina realizacije:
2002.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
HILMO FRANCA

UPRAVNA ZGRADA “MESOPROMET”

Godina projektovanja:
2000.
Godina realizacije:
2002.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
HILMO FRANCA

Rekonstrukcija prizemlja i nadogradnja sprata na dijelu proizvodnog objekta predstavlja savremenu interpretaciju tradicionalne arhitekture oslonjene na krovne strehe, ulazne nadstrešnice i prozore u ravni fasade. Kameno prizemlje i ravni sendvič lim na spratu su takođe, transpozicija, tradicionalne kombinacije kontrastnih materijala (masivni zid prizemlja i laki prozračni zid sprata čatme). Ova arhitektura, koja je poslužila kao uzor, bila je značajno prisutna na suprotnoj obali rijeke Lim pa se ovim objektom čini omaž tim kućama koje nestaju nepažnjom i nedovoljnom sviješću o njihovoj ljepoti i značenju.