TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR

TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR

TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR

Godina projektovanja:
1990.
Godina realizacije:
1991.
Lokacija:
VAROŠ, ROŽAJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA ROŽAJE

TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR

Godina projektovanja:
1990.
Godina realizacije:
1991.
Lokacija:
VAROŠ, ROŽAJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA ROŽAJE

Izgrađen je na osnovu prvonagrađenog konkursnog rješenja koje je nastalo na osnovu projektnog zadatka i uslova da se objekat maksimalno uklopi u ambijent postojeće arhitektonske strukture koja je, još uvijek, bila autentična. Nju su sačinjavale kuće sa gabaritima prizemlja i jednog sprata sa piramidalnim krovovima i dokasatima kao elementima orijentalne arhitekture. Konkurs je raspisan sa ciljem da se pokuša usmjeriti pravac urbanog razvoja i poštovanje zatečenog ambijenta koji je bio visoko vrijedan. Projektantski postupak je, kao odgovor na tražene zahtjeve,  predstavljao mimikrijski postupak kako bi se što bolje sačuvao postojeći ambijent i trasirale buduće smjernice gradnje s obzirom da su, tada uveliko,  počele  devastacije autentičnog nasleđa. Volumetrija i oblikovni jezik su preuzeti iz postojeće matrice ali kroz savremene forme i materijale. Predviđena je, na formiranom trgu, sahat kula u geometrizovanoj formi relizovanoj od čeličnih profila, povezana pješačkim mostom koji je vodio sa trga na sprat novog objekta. Trg je imao intenciju izlaska na rijeku Ibar,  projektovan sa ciljem da snažno definiše pješačko čvorište i ukupnu gradsku sliku. Na žalost, grad je krenuo u drugom pravcu, razvija se na proizvoljnoj urbanoj matrici u kojoj dominira neosmišljena i bespravna gradnja. Novonastali objeti, nerazumnih gabarita i formi,  marginalizovali su strukturu trgovačko poslovnog centra.