SPORTSKO REKREATIVNA ZONA U MOJKOVCU

Predloženi zahvat predstavlja rijetku šansu da jedan izrazito konfliktan prostor doživi metamorfozu i pretvori se u vezivno urbano tkivo koje čvrsto integriše cjelokupan urbanitet Mojkovca.  Kao pozitivna posljedica predložene intervencije javlja se renesansa gradskog područja koje dobija drugu formu i redefiniše urbanu strukturu, kako spolja tako i unutra. Posmatrano spolja, Mojkovac, reintegrisanim prostorom i ponuđenim […]

GLAVNA GRADSKA ULICA U GUSINJU

Na dužini od oko 150m i zahvatu od cca 2 620.00m2 planiranom rekonstrukcijom glavne gradske ulice predsatvlja pješačku promenadu grada, oslobođenu kolskog  saobraćaja u mjeri u kojoj je to moguće. Uređenje buduće pješačke ulice se zasniva na ideji da se sačuva i transponuje prepoznatljivi element kulturne baštine karakterističan za ovo područje – ćilim. Popločanje je […]

SPORTSKO REKREATIVNI KOMPLEKS NA BOROVIČKOM JEZERU

Uz namjeru da se oformi cjelina na koju će posjetioci imati razloga da dođu zbog odmora, sporta i zabave, postavljen je cilj da se predloženim rješenjem vrati što je više moguće u zamjenu za ono što je od nje uzeto. U tom cilju pažljivo su birani ekološki prihvatljivi, ali i atraktivni sadržaji od kojih će […]

VJERSKI OBJEKAT – DŽAMIJA NA DRAČU

Formiranju arhitektonske kompozicije prethodilo je istraživanje tipskih arhitektonskih formi koje čine prepoznatlljive arhetipove u naselju Drač i Stara varoš kao najstarije urbane aglomeracije Podgorice. Primaran cilj je da novoprojektovana džamija pripada duhu mjesta. Zato je u aranžiranju volumena posebna pažnja posvećena mjerilu objekta u odnosu na postojeću arhitektonsko-urbanističku matricu, sve sa željom da se postigne […]

PEĆINA NAD VRAŽJIM VIROVIMA

Udaljena je od Bijelog Polja cca 25km i nalazi se u gornjem kanjonu rijeke Bistrice na nadmorskoj visini cca 800 mnm. Jedan od najznačajnih speleoloških objekata u Evropi, kako po dužini tako i po sadržajima koji su u njoj zatečeni i zaštićeni. Pećina je do sada ispitana u dužini od 16.km. U  prvoj fazi će […]