GLAVNA GRADSKA ULICA U GUSINJU

GLAVNA GRADSKA ULICA U GUSINJU

GLAVNA GRADSKA ULICA U GUSINJU

Godina projektovanja:
2021.
Godina realizacije:
U IZGRADNJI
Lokacija:
GUSINJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA GUSINJE

GLAVNA GRADSKA ULICA U GUSINJU

Godina projektovanja:
2021.
Godina realizacije:
U IZGRADNJI
Lokacija:
GUSINJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA GUSINJE

Na dužini od oko 150m i zahvatu od cca 2 620.00m2 planiranom rekonstrukcijom glavne gradske ulice predsatvlja pješačku promenadu grada, oslobođenu kolskog  saobraćaja u mjeri u kojoj je to moguće. Uređenje buduće pješačke ulice se zasniva na ideji da se sačuva i transponuje prepoznatljivi element kulturne baštine karakterističan za ovo područje – ćilim. Popločanje je stoga riješeno kao kombinacija geometrijskih oblika koji svojom bojom i rasporedom asociraju na šetnju po ćilimu. Promjenjiva boja krošnji drveća (od zelene do crvene) zajedno sa predloženim popločanjem od granitnih ploča u skladu je sa okolnim prirodnim ambijentom kroz sva godišnja doba. Klinasto širenje buduće pješačke promenade nudi šansu da se u dijelu ispred zgrade opštine i zgrade džamije formira gradski trg. Vizure ka opštini i džamiji su očuvane i naglašene pružanjem vertikale-minareta.