PEĆINA NAD VRAŽJIM VIROVIMA

PEĆINA NAD VRAŽJIM VIROVIMA

PEĆINA NAD VRAŽJIM VIROVIMA

Godina projektovanja:
2019.
Godina realizacije:
U IZGRADNJI
Lokacija:
BISTRICA, BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO TURIZMA I ODRŽIVOG RAZVOJA

PEĆINA NAD VRAŽJIM VIROVIMA

Godina projektovanja:
2019.
Godina realizacije:
U IZGRADNJI
Lokacija:
BISTRICA, BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO TURIZMA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Udaljena je od Bijelog Polja cca 25km i nalazi se u gornjem kanjonu rijeke Bistrice na nadmorskoj visini cca 800 mnm. Jedan od najznačajnih speleoloških objekata u Evropi, kako po dužini tako i po sadržajima koji su u njoj zatečeni i zaštićeni. Pećina je do sada ispitana u dužini od 16.km. U  prvoj fazi će biti valorizovana, za turističke posjete, u džini od cca 950m. Krasi je izuzetan pećinski nakit stalaktita i stalagmita a posebno se ističe nekoliko velikih dvorana koje su predviđene kao zaustavna mjesta pri obilasku pećine. Sistam pješačkih staza je predviđen od FRP materijala a cijeli prostor adekvatno je osvijetljen i opremljen zvučnim efektima i sistemom zaštite. Pješačka staza je projektovan tako da se, u cjelini, zaštite svi pećinski ukrasi, kanali i dvorane. Ulaz u pećinu je projektovan kao vjetrobranski prostor, tako da se ne poremeti njena , inače stabilna, mikroklima. Do pećine se stiže žičarom dužine 1700m koja polazi od manastira Podvrh i ide preko živopisnog kanjona rijeke Bistrice. Između izlazne stanice sa žičare i ulaza u pećinu projektovan je servisni objekta za posjetioce i zaposlene. Vodilo se računa o prilagođavanju zatečenom objekta ambijentu kao i svim aspektima zaštite prirode.