STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS “LUKOVIĆA BARAKE”

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS “LUKOVIĆA BARAKE”

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS “LUKOVIĆA BARAKE”

Godina projektovanja:
2011.
Lokacija:
TIVAT
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, IMER FRANCA, GORDANA ROVČANIN, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, EMA ALIHODŽIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA TIVAT

STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS “LUKOVIĆA BARAKE”

Godina projektovanja:
2011.
Lokacija:
TIVAT
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, IMER FRANCA, GORDANA ROVČANIN, JASMINA KUJOVIĆ SALKOVIĆ, EMA ALIHODŽIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA TIVAT

Osnovne funkcije objekta su stanovanje i poslovanje sa turističko-ugostiteljskim djelatnostima i garažiranjem u suterenskim etažama. Primarni koncept rješenja čine tri cjeline postavljene na nivelisanim platoima, nastalim kao logična posljedica prirodne konfiguracije terena. Karakteriše ga otvorenost formiranih trgova sa lijepim pogledom prema moru. Prizemlje je zamišljeno kao transparentno, sa brojnim pasažima koji podržavaju glavne pravce kretanja i primamljivim društvenim i uslužnim sadržajima. Na taj način se dvorišni prostor doživljava kao jedinstvena cjelina sa kvalitetnim vizurama.