STAMBENA ZGRADA – ŽUNA

STAMBENA ZGRADA – ŽUNA

STAMBENA ZGRADA – ŽUNA

Godina projektovanja:
2020.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
PRIVATNI

STAMBENA ZGRADA – ŽUNA

Godina projektovanja:
2020.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
PRIVATNI