STAMBENA ZGRADA “TOPOLICA 2”

STAMBENA ZGRADA “TOPOLICA 2”

STAMBENA ZGRADA “TOPOLICA 2”

Godina projektovanja:
1996.
Godina realizacije:
1998.
Lokacija:
BAR, CRNA GORA
Klijent:
PRIVATNI

STAMBENA ZGRADA “TOPOLICA 2”

Godina projektovanja:
1996.
Godina realizacije:
1998.
Lokacija:
BAR, CRNA GORA
Klijent:
PRIVATNI

Stambena zgrada sa poslovnim prostorima u prizemlju rađena je za potrebe tržišta. Investitor je, iz tog razloga, tražio racionalan prostorni koncept. Projektovana je u duhu tradicionalne mediteranske arhitektura.