STAMBENA ZGRADA “PETOLJETKA”

STAMBENA ZGRADA “PETOLJETKA”

STAMBENA ZGRADA “PETOLJETKA”

Godina projektovanja:
1981.
Godina realizacije:
1983.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO ODBRANE SFRJ

STAMBENA ZGRADA “PETOLJETKA”

Godina projektovanja:
1981.
Godina realizacije:
1983.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO ODBRANE SFRJ

Dvije istovjetne lamele namijenjen stanovanju, locirane na obali lima. Kroz prizemlje prve lamele predviđen je pasaž sa ciljem da se ostvari pješačka veza sa šetalištem pored rijeke. S obzirom na orijentaciju juga prema rijeci, stanovi su (osim jednog) projektovani dvotraktno na svakoj etaži. Svaki stan posjeduje visok nivo funkcionalne organizacije kao i lođe. Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore administrativnog tipa.