SPORTSKO REKREATIVNA ZONA U MOJKOVCU

SPORTSKO REKREATIVNA ZONA U MOJKOVCU

SPORTSKO REKREATIVNA ZONA U MOJKOVCU

Godina projektovanja:
2009.
Lokacija:
MOJKOVAC
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, ELVIRA MUZUROVIĆ, EMA ALIHODŽIĆ, TATJANA RADEVIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA MOJKOVAC

SPORTSKO REKREATIVNA ZONA U MOJKOVCU

Godina projektovanja:
2009.
Lokacija:
MOJKOVAC
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, ELVIRA MUZUROVIĆ, EMA ALIHODŽIĆ, TATJANA RADEVIĆ
Raspisivač:
OPŠTINA MOJKOVAC

Predloženi zahvat predstavlja rijetku šansu da jedan izrazito konfliktan prostor doživi metamorfozu i pretvori se u vezivno urbano tkivo koje čvrsto integriše cjelokupan urbanitet Mojkovca.  Kao pozitivna posljedica predložene intervencije javlja se renesansa gradskog područja koje dobija drugu formu i redefiniše urbanu strukturu, kako spolja tako i unutra. Posmatrano spolja, Mojkovac, reintegrisanim prostorom i ponuđenim sadržajima predstavlja centrifugalnu urbanu tačku koja stimuliše, ne samo na zaustavljanje turista u tranzitu, već i namjerni višednevni dolazak u ovaj i lokalni prostor.