SALA CENTRA ZA KULTURU BIJELO POLJE

SALA CENTRA ZA KULTURU BIJELO POLJE

SALA CENTRA ZA KULTURU BIJELO POLJE

Godina projektovanja:
1998.
Godina realizacije:
1999.
Lokacija:
BIJELO POLJE
Klijent:
MINISTARSTVO KULTURE

SALA CENTRA ZA KULTURU BIJELO POLJE

Godina projektovanja:
1998.
Godina realizacije:
1999.
Lokacija:
BIJELO POLJE
Klijent:
MINISTARSTVO KULTURE