PTT ČVORIŠTE – PRVI PROJEKTOVANI OBJEKAT

PTT ČVORIŠTE – PRVI PROJEKTOVANI OBJEKAT

PTT ČVORIŠTE – PRVI PROJEKTOVANI OBJEKAT

Godina projektovanja:
1977.
Godina realizacije:
1978.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO ODBRANE SFRJ

PTT ČVORIŠTE – PRVI PROJEKTOVANI OBJEKAT

Godina projektovanja:
1977.
Godina realizacije:
1978.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO ODBRANE SFRJ

Objekat projektovan 1978. god, za potrebe infrastrukture Jugosovenske narodne armije. Njegovu  namjenu autor nije znao prilikom projektovanja jer je objekat naručen kao “službena tajna”. Pošto nije bilo posebnih stavova prema oblikovanju objekta osim da isti “ne odaje funkciju vojne infrastrukture”, predloženo je igra volumena  u kojoj se ističe kompozicija  dvovodnog krova sa betonskim elementima vijenaca i oluka kombinovanim sa fasadnom ciglom. Sve je komponovano  sa ciljem da objekat dobije na vizuelnom značenju s obzirom na mali gabarit i njegovu  poziciju ispod magistralnog puta.