POSLOVNO STAMBENA ZGRADA

POSLOVNO STAMBENA ZGRADA

POSLOVNO STAMBENA ZGRADA

Godina projektovanja:
1995.
Godina realizacije:
1997.
Lokacija:
ROŽAJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA ROŽAJE

POSLOVNO STAMBENA ZGRADA

Godina projektovanja:
1995.
Godina realizacije:
1997.
Lokacija:
ROŽAJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA ROŽAJE

Objekat se nalazi u glavnoj gradskoj ulici Rožaja, pa je njegov tretman tako i shvaćen u projektantskom pristupu. Ulična fasada je simetrična a u osi se nalazi naglašena staklena površina koja se završava lučnim otvorom kao prepoznatljivim elemntom,  sa ciljem da postane jednim od gradskih repera. U prizemlju se nalaze poslovni prostori a na sratu stambene jedinice različitih struktura. S obzirom na nadmorsku visinu (cca 1000mnm) i oštru klimu, tradicionalna arhitektura je razvila kompaktne forme sa četvorovodnim krovovima.