POSLOVNO STAMBENA ZGRADA S4

POSLOVNO STAMBENA ZGRADA S4

POSLOVNO STAMBENA ZGRADA S4

Godina projektovanja:
1989.
Godina realizacije:
1992.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA BIJELO POLJE

POSLOVNO STAMBENA ZGRADA S4

Godina projektovanja:
1989.
Godina realizacije:
1992.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA BIJELO POLJE

U blizini mjesta izgradnje do sedamdesetih godina XX vijeka, postojala  je  kuća sa tri luka u prizemlju gdje su se nalazile trgovine i zanatske radnje. Na spratu se stanovalo. Imala je četvorovodan krov. Bila je izgrađena u specifičnom stilu lokalne arhitekture koja je podrazumijevala srećan spoj naslijeđene arhitekture i arhitekture iz doba Otomanske imperije. Doksati sa pravougaonim prozorima i lučni otvori u prizemlju predsatvljali su specifičan vokabular porušene kuće. Novoprojektovani objekat predsatvlja omaž nekritički porušenoj kući koja je posjedovala sve attribute da bude zaštićena kao spomenik kulture.