POSLOVNI ZANATSKI CENTAR U ROŽAJAMA

POSLOVNI ZANATSKI CENTAR U ROŽAJAMA

POSLOVNI ZANATSKI CENTAR U ROŽAJAMA

Godina projektovanja:
1990.
Lokacija:
ROŽAJE
Autor:
RIFAT ALIHODŽIĆ

POSLOVNI ZANATSKI CENTAR U ROŽAJAMA

Godina projektovanja:
1990.
Lokacija:
ROŽAJE
Autor:
RIFAT ALIHODŽIĆ

Konkurs je raspisan sa ciljem da se pokuša usmjeriti pravac urbanog razvoja i poštovanje zatečenog ambijenta koji je bio visoko vrijedan. Projektantski postupak je, kao odgovor na tražene zahtjeve,  predstavljao mimikrijski postupak kako bi se što bolje sačuvao postojeći ambijent i trasirale buduće smjernice gradnje s obzirom da su, tada uveliko,  počele  devastacije autentičnog nasleđa. Volumetrija i oblikovni jezik su preuzeti iz postojeće matrice ali kroz savremene forme i materijale. Predviđena je, na formiranom trgu, sahat kula u geometrizovanoj formi relizovanoj od čeličnih profila, povezana pješačkim mostom koji je vodio sa trga na sprat novog objekta. Trg je imao intenciju izlaska na rijeku Ibar,  projektovan sa ciljem da snažno definiše pješačko čvorište i ukupnu gradsku sliku.