PORODIČNI OBJEKAT “VILA FRANCA”

PORODIČNI OBJEKAT “VILA FRANCA”

PORODIČNI OBJEKAT “VILA FRANCA”

Godina projektovanja:
2000.
Godina realizacije:
2003.
Lokacija:
BISTRICA, BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
PORODICA FRANCA

PORODIČNI OBJEKAT “VILA FRANCA”

Godina projektovanja:
2000.
Godina realizacije:
2003.
Lokacija:
BISTRICA, BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
PORODICA FRANCA

Letnjikovac šire porodice, zamišljen kao mjesto okupljakanja projektovano na sjevernoj obali rijeke Bistrice. Teren je u padu, što je iskorišteno za pozicioniranje prostora prema južnoj, sunčanoj strani. Naglašeni ulaz predsatvlja primarni akcenat kompaktne kompozcije ove kuće koja je pozicionirana tako da ima dijalog sa rijekom Bistricom iz većine prostorija, uključujuči i bazen u suterenskoj etaži.