OSNOVNA I OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “RISTO MANOJLOVIĆ”

OSNOVNA I OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “RISTO MANOJLOVIĆ”

OSNOVNA I OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “RISTO MANOJLOVIĆ”

Godina projektovanja:
2006.
Godina realizacije:
2008.
Lokacija:
KOLAŠIN, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA

OSNOVNA I OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “RISTO MANOJLOVIĆ”

Godina projektovanja:
2006.
Godina realizacije:
2008.
Lokacija:
KOLAŠIN, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA

Zgrada jedine osnovne škole u ​​Crnoj Gori kojoj je dodat program osnovnog muzičkog obrazovanja. Složen funkcionalni program, koji je morao da bude postavljen na skučenoj lokaciji, zahtijevao je i adekvatan arhitektonski odgovor. Nalazi se u urbanoj dispoziciji koja podržava lokaciju, orijentaciju, pogled i sunce, što je neophodno u trećoj klimatskoj zoni. Posebnu obavezu u procesu projektovanja predstavljalo je postojeće urbano tkivo kuća u nizu koje formiraju ulične frontove. Objekat je svojim dimenzijama i kompozicijom realizovan sa ciljem da se ne naruši postojeća slika, što se pokazalo kao uspješan postupak nakon izgradnje.