OSNOVNA I MUZIČKA ŠKOLA “DUŠAN KORAĆ”

OSNOVNA I MUZIČKA ŠKOLA “DUŠAN KORAĆ”

OSNOVNA I MUZIČKA ŠKOLA “DUŠAN KORAĆ”

Godina projektovanja:
2010.
Lokacija:
PRUŠKA, BIJELO POLJE
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, EMA ALIHODŽIĆ, IMER FRANCA, MIRZA MULIĆ, AGRON BERIŠAJ
Raspisivač:
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

OSNOVNA I MUZIČKA ŠKOLA “DUŠAN KORAĆ”

Godina projektovanja:
2010.
Lokacija:
PRUŠKA, BIJELO POLJE
Autorski tim:
RIFAT ALIHODŽIĆ, EMA ALIHODŽIĆ, IMER FRANCA, MIRZA MULIĆ, AGRON BERIŠAJ
Raspisivač:
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Glavni pješački tokovi koji idu trotoarima Ulica Voja Lješnjaka i Slobodana Penezića, zančajno su uticali na prostorni koncept. Njihova integracija uticala je na formiranje pješačke, natkrivene promenade, koja je simbolično nazvana “Đačka”. Pored funkcionalnog razloga ova ulica predstavlja značajan oblikovni elemenat, ne samo škole već i šireg urbanog konteksta jer  će je koristiti i stanovništvo koje gravitira tom području.