MEDRESA “MEHMED FATIH”

MEDRESA “MEHMED FATIH”

MEDRESA “MEHMED FATIH”

Godina projektovanja:
2004.
Godina realizacije:
2008.
Lokacija:
DONJI MILJEŠ, TUZI, CRNA GORA
Klijent:
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE CRNE GORE

MEDRESA “MEHMED FATIH”

Godina projektovanja:
2004.
Godina realizacije:
2008.
Lokacija:
DONJI MILJEŠ, TUZI, CRNA GORA
Klijent:
RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE CRNE GORE

Konkursnim rješenjem ponuđen je koncept atrijalnog objekta sa tradicionalnim elementima islamske arhitekture, što je i realizovano kroz proces gradnje. Na lokaciji je zatečen objekat podkupolne džamije što je iskorišteno kao bitan elemenat, jer je medresa, sa dvije nove kupole, u svoju kompoziciju i nju je integrisala. Unutrašnje dvorište sa trijemom predstavlja centralni prostor i svih funkcija koje se dešavaju u objektu. Uvođenjem zelenila i vode, ovaj prostor je dobio izrazito spiritualan karakter, što se kroz eksploataciju objekta i pokazalo.