KULTURNI SPOMENIK “KUĆA RISTA RATKOVIĆA”

KULTURNI SPOMENIK “KUĆA RISTA RATKOVIĆA”

KULTURNI SPOMENIK “KUĆA RISTA RATKOVIĆA”

Godina projektovanja:
2002.
Godina realizacije:
2003.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA BIJELO POLJE

KULTURNI SPOMENIK “KUĆA RISTA RATKOVIĆA”

Godina projektovanja:
2002.
Godina realizacije:
2003.
Lokacija:
BIJELO POLJE, CRNA GORA
Klijent:
OPŠTINA BIJELO POLJE

Tradicionalna gradska kuća u Bijelom polju, izgrađena u drugoj polovini XIX vijeka bila je prepuštena propadanju pola vijeka. Rekonstruisan je i dobila funkcije kulture pa danas predsatvlja kultno mjesto u ponudi događaja kulture, a takođe je sjedište, tradiicionalne, manifestacije Ratkovićeve večeri poezije. Inače se radi o pjesniku koji je rođen u njoj. Predsatvlja jedan od svega tri sačuvana primjerka arhitekture, u gradu, nastale kao simbioza orijentalne kuće i lokalne tradicionalne gradnje. Svi zahvati, na objektu, urađeni su  u sklopu originalnih gabarita vodeći računa da se primijene autentični maerijali i način izgradnje. Kuća posjeduje uniutrašnje dvorište (avliju) u okviru koga se nalazi prizemni objekat ljetnje kuhinje i bunar. Przemni objekat je lociran na suprotnoj strani od glavne kuće tako da se nesmetanoi pružaju vizure prema brdu Obrov i rijeci Lim. Unutrašnjem dvorištu je sačuvano originalno popločanje i vraćen fond zelenila gdje preovladavaju ruže puzavice, karakteristične za ambijent ovog grada.