DOM KULTURE

DOM KULTURE

DOM KULTURE

Godina projektovanja:
1989.
Godina realizacije:
1990.
Lokacija:
PLAV, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO KULTURE

DOM KULTURE

Godina projektovanja:
1989.
Godina realizacije:
1990.
Lokacija:
PLAV, CRNA GORA
Klijent:
MINISTARSTVO KULTURE

Gradska kuća kulture, u ambijentu sa specifičnom tradicionalnom arhitekturom, nastala je sa dužnim poštovanjem sveukupnog naslijeđenog ambijenta. Zato se u kompoziciji prepoznaju obrisi krajolika koga čine nemirni planinski vrhovi, kompatibilni sa piramidalnim krovovima dinarskih kuća i stambenih kula Plava. Aglomeracija krovova na padinama pored Plavskog jezera direktno su uticale na kompoziciju ovog objekta tako da je sa duhom vremena nastavljeno uvažavanje naslijeđenog vokabulara koji je nastao kao odgovor na klimu i prirodni ambijent. I pored većeg gabarita, svojom razuđenom formom, objekat je uvažio razmjeru postojeće urbane strukture. Objekat je dobio  je nagradu lista Borba, za najbolje arhitektonsko djelo realizovano u Crnoj Gori 1990. godine.