TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR

Izgrađen je na osnovu prvonagrađenog konkursnog rješenja koje je nastalo na osnovu projektnog zadatka i uslova da se objekat maksimalno uklopi u ambijent postojeće arhitektonske strukture koja je, još uvijek, bila autentična. Nju su sačinjavale kuće sa gabaritima prizemlja i jednog sprata sa piramidalnim krovovima i dokasatima kao elementima orijentalne arhitekture. Konkurs je raspisan sa […]